Phân biệt chứng chỉ hay chứng nhận soroban

 PHÂN BIỆT CHỨNG CHỈ SOROBAN HAY CHỨNG NHẬN SOROBAN

Hiểu dúng về chứng chỉ và chứng nhận?

 • Chứng chỉ (Diploma) là văn bằng chính thức chứng nhận một cá nhân đã hoàn tất một khóa học nhất định do cơ quan giáo dục/ cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp, có giá trị pháp lý lâu dài. Chứng chỉ được cấp cho học sinh, sinh viên... thường được liên quan đến giáo dục. Một số chứng chỉ mà bạn thường nghe thấy, biết đến đó là: Chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm...Các loại chứng chỉ này thường được quản lý bởi bộ giáo dục, bộ nội vụ, bộ thông tin truyền thông...
 • Chứng nhận (Certificate): là xác nhận chương trình đào tạo cho học viên tham gia khóa học tại Trung Tâm, công ty...Phạm vi áp dụng chứng nhận cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ: Chứng nhận khóa học thiết kế web, chứng nhận khóa học đồ họa photoshop... Chứng nhận được cấp cho người học, học viên bởi các đơn vị đào tạo như công ty, doanh nghiệp...

 • Như vậy trong lĩnh vực toán tư duy soroban là một chương trình trong giáo dục kỹ năng ngoài giờ chính khóa được sở giáo dục cấp phép hoạt động, do đó bất kỳ trung tâm, công ty đào tạo toán tư duy soroban cho giáo viên, học viên, huấn luyện viên  sau khi kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng nhận.

  Để phân biệt đúng về chứng chỉ/chứng nhận khóa học soroban dành cho giáo viên
 • Chứng chỉ: Do Trung Tâm trực thuộc Trường Đại học, Đại học thuộc bộ giáo dục quản lý và cấp phép mới được phép cấp chứng chỉ.
 • Chứng nhận: Do công ty, doanh nghiệp có chức năng đào tạo được phép cấp chứng nhận đào tạo cho học viên hoàn thành chương trình, khóa học do công ty tổ chức.
Như vậy hiện nay rất nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực toán tư duy (Giáo dục kỹ năng ngoài giờ chính khóa) tại Hà Nội đã cấp chứng chỉ sai quy định, vi phạm pháp luật về văn bằng/chứng chỉ của Bộ. 

Một số thông tin chia sẻ giúp học viên, người học có cách nhìn đúng về chứng nhận, chứng chỉ khi bổ sung hồ sơ xin việc, bổ sung hồ sơ xin cấp phép...Bài viết không có ý nói xấu hoặc bài trừ doanh nghiệp đang hoạt động lĩnh vực giáo dục.

   Toán tư duy Soroban

   Toán tư duy soroban tại Super MathChuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TOÁN TƯ DUY SOROBAN VIỆT NAM

Toán tư duy Soroban Super Math Việt Nam với mục tiêu đào tạo 10000 giáo viên dạy toán tư duy tại Bắc Trung Nam